Стаціонарне відділення

    Стаціонарне відділення первинного і складного протезування та ортезування створено для проведення індивідуальних заходів реабілітації щодо первинного та складного протезування й ортезування осіб із вадами опорно-рухового апарату на основі останніх досягнень науки і техніки щодо протезування, протезобудування та відновлення працездатності.

Основні завдання стаціонару:

  1. Госпіталізація хворих із складними ураженнями опорно-рухового апарату для повного обстеження і призначення протезно-ортопедичних виробів: для консервативної підготовки курсу до протезування і навчанню користуванню виробами та догляду за ними і куксами; для вироблення трудових навичок у хворих з ураженням двох і більше кінцівок.
  2. Консервативна підготовка до протезування повинна бути спрямована на вироблення у хворих компенсаторних рухів і вміння зберігати рівновагу при ході; на усунення м’язової слабості кінцівок, що протезуються; на усунення туго-рухомості або контрактур в суглобах; на вироблення опорно-спроможності кукси і витривалості шкіри кукси, поліпшення функціонального стану організму шляхом застосування методів ЛФК, фізіо- та бальнеотерапії.
  3. Протезування хворих, які знаходяться в стаціонарі, новими, найбільш прогресивними і функціональними протезно-ортопедичними виробами та навчання користуванню ними.
  4. Здійснення контролю за якістю, строками виготовлення, комплектністю протезно-ортопедичних виробів.