Оформлення замовлень

Особливості забезпечення протезно-ортопедичними виробами, ортопедичним взуттям та допоміжними засобами для особистого догляду та захисту

Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники звертаються до підприємства із заявою про забезпечення протезно-ортопедичним виробом, ортопедичним взуттям, допоміжними засобами для особистого догляду та захисту (далі – індивідуальні засоби реабілітації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики, оригіналом направленням та паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України та повноваження, свідоцтвом про народження (для дітей віком до 14 років).

Особи з інвалідністю, інші особи, які працюють, служать, навчаються, подають відповідну підтвердну довідку.

Підприємство за зверненням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законного представника на підставі оригіналу направлення оформляє замовлення на виготовлення індивідуального засобу реабілітації не раніше ніж за два місяці до закінчення строку, на який його видано.

Замовлення затверджується керівником підприємства або уповноваженою ним особою.

Передача замовлення для виробництва відповідного засобу здійснюється після обов’язкового уточнення антропометричних даних особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, яке проводиться на підприємстві не пізніше ніж за 30 днів до такої передачі.

Підприємство оформляє замовлення і картку протезування за формою, затвердженою Мінсоцполітики, в яких зазначаються:

найменування протезно-ортопедичного виробу;

антропометричні дані;

результати примірки;

дата видачі виробу та його вартість.

Паперове замовлення і картка протезування, підписані лікарем підприємства, зберігаються протягом п’яти років з дня зняття з обліку особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, після чого підлягають знищенню.

Оформлення замовлення за місцем проживання/перебування особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи здійснюється у разі потреби спеціалістами підприємства за графіком, погодженим з органом соціального захисту населення.

Індивідуальний засіб реабілітації та функціональні можливості особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи визначає лікар підприємства у замовленні і картці протезування на підставі переліку діагнозів відповідно до виду технічних та інших засобів реабілітації. Виправлення в замовленні та картці протезування, що стосуються діагнозу, конструкції індивідуального засобу реабілітації та антропометричних даних, може зробити лікар підприємства, після чого такі виправлення затверджуються керівником підприємства або уповноваженою ним особою.

Порядок визначення функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ.

Готовий індивідуальний засіб реабілітації видається після примірки особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або її законному представнику, які ставлять підпис в оформленому замовленні і картці протезування.

До кожного індивідуального засобу реабілітації підприємство видає інструкцію з експлуатації і талон на гарантійний ремонт.

У разі надходження письмового звернення від особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або їх законних представників підприємству дозволяється надсилати поштою готове ортопедичне взуття, обтуратори, ортези із текстильних матеріалів.

   Особливості забезпечення допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією

    З метою забезпечення допоміжними засобами для особистої гігієни, допоміжними засобами для особистої рухомості, переміщення та підйому, засобами для пересування, меблями, оснащенням, спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (далі – технічні засоби реабілітації) особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, постраждалий внаслідок антитерористичної операції або їх законний представник звертається до органу соціального захисту населення за зареєстрованим місцем їх проживання чи за місцем проживання/перебування для оформлення заявки на забезпечення технічними засобами реабілітації за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі – заявка), з оригіналом направлення та паспортом громадянина України або іншим документом, що посвідчує особу.

   Оригінали заявок залишаються в органах соціального захисту населення. Завірені копії заявок у разі потреби надаються особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, постраждалому внаслідок антитерористичної операції, їх законним представникам.

   Порядок призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ.

   Особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок антитерористичної операції призначаються технічні засоби реабілітації, функції та оснащення яких відповідають функціональним можливостям відповідної особи.

   Особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок антитерористичної операції та їх законним представникам виплачується компенсація за придбання допоміжних засобів для особистої рухомості, переміщення та підйому.

   Технічні засоби реабілітації можуть видаватися уповноваженій особі у разі подання заяви особи з інвалідністю, законного представника дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції про дозвіл на отримання технічного засобу реабілітації за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Уповноважена особа повинна мати при собі документи, що посвідчують особу.

   У разі письмової згоди особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції, їх законних представників підприємство може здійснювати адресну доставку поштою технічних засобів реабілітації, крім тих, які потребують додаткового монтажу та/або зборки.